Home » Veilige werkplek » Veilige werkplekken zijn geen vanzelfsprekendheid

Veilige werkplekken zijn geen vanzelfsprekendheid

Veilige werkplekken zijn geen vanzelfsprekendheid

Gemiddeld brengen werkenden dagelijks ongeveer een derde deel van hun tijd door op de werkplek en/of in de -omgeving. Die langdurigheid zorgt ook voor veiligheidsrisico’s, zoals  gezondheidsschade, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of – in het ergste geval – overlijden. Bovendien kunnen ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of vervanging, aanzienlijke financiële schade tot gevolg hebben. Gevolgen die niet alleen het belang van veilige werkplekken onderstrepen, maar ook de hoogte van en het aantal gestelde eisen verklaren, waarop het aanbod op de beursvloer is gebaseerd.

Veilige werkplekken zijn geen vanzelfsprekendheid, omdat zij samenhangen met de nodige voorzieningen. Een greep. Apparatuur moet niet alleen deugdelijk zijn, maar ook veilig. Het bedrijfsterrein goed verlicht zijn en bij winterse omstandigheden ijzel- en sneeuwvrij. Zorg voor slipvrije vloeren, kabelmanagement, etc. En als er eventueel een calamiteit gebeurt, zorg er dan voor, dat er snel een bedrijfshulpverlener aan de slag kan. Een EHBO-kist is dan wel het minste, terwijl een AED in sommige gevallen zelfs levensreddend kan zijn.

Uiteraard heb je aan dit alles niet veel als de risico’s niet zijn geïnventariseerd en de
Meer lezen

24ste Editie:
Door wie bezocht
Van deelnemers
Terugblikken