Impressie van de beursvloer van het jaar 2022

Tijdens iedere editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer trekt een fotograaf, op verzoek van de organisatie, tenminste een dag over de beursvloer om deze in beeld te brengen. Zij kregen iedere keer een vrije opdracht, zodat hij naar eigen inzicht een fotografische impressie samenstelden.

In deze Terugblikken van de edities 2023 en 2022 staan slechts de 2 laatste beursedities, omdat de beursorganisatie pas na de editie van 2022 met deze rubriek begon. Hij achtte het om meerdere redenen niet opportuun om met terugwerkende kracht van de daaraan voorafgaande edities een foto-impressie vast te leggen. Als de redactie later een foto-impressie gaat samenstellen, mist zij daarbij de voeling van het moment. De geest is er als het ware niet meer om een goede impressie te stellen. En welke bezoeker zou er nog interesse hebben in een foto-impressie van een editie van zoveel jaar later. Waarom de editie van 2022 er dan wel op staat? Toen die van 203 werd geplaatst, stond die er al op.

Bezoekers van de afgelopen editie kunnen deze opnieuw beleven; oud-bezoekers die deze edities niet zijn geweest, zullen veel van deze momentopnamen herkennen. En in beide gevallen zullen de oud-bezoekers eruit kunnen afleiden dat de komende editie, de 25ste op 5, 6 en 7 juni wederom in de Jaarbeurs in Utrecht, wederom de moeite waard is om te komen bezoeken.

Hebt u opmerkingen of suggesties ter verbetering van deze foto-impressies dan bent u van harte uitgenodigd om de redactie dat te laten weten. U kunt dat het beste doen door invulling van het contactformulier van dit evenement. De redactie kijkt met genoegen uit naar uw reactie(s).