Bij kantoorapparatuur ligt focus op duurzaamheid

Onder kantoorapparatuur vallen alle benodigdheden die nodig zijn bij administratieve (kantoor)werkzaamheden, die stroom of een batterij nodig hebben. Deze artikelen hoeven niet standaard op ieder kantoor aanwezig te zijn. De meest voorkomende kantoorapparaten zijn computers, printers en computer accessoires.

De facilitaire dienst moet zorg dragen dat iedereen de juiste voorzieningen heeft om zijn/haar werk uit te voeren en de organisatie de vastgestelde doelen kan behalen. In tegenstelling tot kantoorartikelen maakt kantoorapparatuur door digitalisering een snellere ontwikkeling door. BYOD is daarbij een belangrijke factor geworden. Naast digitalisering is ook duurzaamheid van belang, het is dus wenselijk dat een apparaat een lange levensduur heeft en recyclebaar is. Zo kunnen veel printers tegenwoordig ook faxen, scannen, kopiëren en nieten. Aan de facilitaire dienst de schone taak om de kantoorapparatuur duurzaam in te kopen en te onderhouden. Dit laatste wordt in veel gevallen uitbesteed.

Bij aanschaf van kantoorapparatuur speelt duurzaamheid een grote rol

InfoFrame