Bezoekservices voor een nóg aantrekkelijkere beursvloer

Bezoekservices voor een nóg aantrekkelijkere beursvloer

De beursorganisatie is er alles aan gelegen om de beursvloer zo aantrekkelijk mogelijk voor zijn bezoekers te maken. Daarbij krijgt hij de medewerking van een aantal standhouders, die bereid zijn om bepaalde bezoekservices te ondersteunen, in wat voor vorm dan ook. Samen met hen zorgt de beursorganisatie ervoor, dat bezoekers een bijzondere beleving gaan ervaren. Een overzicht van de beursservices op de beursvloer is te vinden onderop deze pagina.

De beursorganisatie selecteerde beursservices op een aantal kenmerken. Naast bezoekersvriendelijkheid mogen de bezoekersservices ook niet opdringerig zijn. Bezoekers kunnen er kosteloos gebruik van maken en de toepassing draagt bij aan een aantrekkelijkere beursvloer. Dat laatste geeft hen ook hun praktische toepassing.

De afzonderlijke bezoekservices zijn allemaal toegelicht op een eigen pagina, zodat de bezoeker inzicht krijgt om er optimaal gebruik van te maken. Voor zover dat niet al voor zich spreekt. Bij vragen en/of opmerkingen kunnen bezoekers rechtstreeks contact opnemen met de ondersteunende standhouder(s) van hun keuze. Uiteraard nemen zij allemaal deel aan de vakbeurs, zodat zij ook op de beursvloer terug te vinden zijn.

Omdat de beursorganisatie de bijdragen van de ondersteunende standhouders ondersteunt, brengt hij hen onder de aandacht van de beursbezoekers. Naar verwachting gebeurt dat niet te opdringerig of irritant. Als u als bezoeker dat wel zo ervaart, laat het dan weten. In alle gevallen zal getracht worden om daar iets aan te doen.

Drie bezoekersservices in één: bezoekersbadge, lanyards en lezingen.

Ook interessant:

Lezingen

Deelnemerslijst

Terugblikken