Een goed magazijn is ook maatwerk

In een magazijn worden goederen opgeslagen die ‘in rust’ zijn. De periode waarvoor deze goederen worden opgeslagen kan verschillen. Tevens is er verschil in de manier van opslaan, uitleveren en beheren van goederen in een magazijn.

Het hebben van een voorraad leidt tot meer productiviteit van de medewerkers en efficiëntie bij werkprocessen. Door een magazijn kunnen de afdelingen tevens opgeruimd blijven. Voor een goed functionerend magazijn is het van belang dat de voorraad goed bijgehouden wordt. Dit wordt gedaan door middel van een gedegen administratie die aangeeft op welke locatie de goederen opgeslagen zijn, hoe ze opgeslagen zijn en hoeveel ruimte het in beslag neemt. Het voorraadbeheer van het magazijn en de administratie ervan kan een taak zijn voor het facilitair management. En die taak is van belang. Het opslaan van goederen brengt namelijk ook risico’s met zich mee omdat goederen voor waarde staan. Wanneer de beslissing is gemaakt om een magazijn op te starten binnen een organisatie, moet de functie van het magazijn vastgesteld worden. Een magazijn kan verschillende functies hebben binnen een organisatie. Wanneer er halffabricaten ingekocht worden en deze tot een product gemaakt worden, moeten de halffabricaten opgeslagen worden tot dit proces in werking kan worden gezet. Wanneer het product gemaakt is moet deze opnieuw opgeslagen worden tot het klaargezet kan worden voor gebruik of verkoop.

Het magazijn kan ook een opslagfunctie hebben. Goederen worden ingekocht en opgeslagen zodat er altijd voldoende goederen aanwezig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan briefpapier, toiletpapier, voorraad van verkoop inventaris, etc. Maar ook goederen die tijdelijk niet gebruikt worden kunnen opgeborgen worden in het magazijn totdat deze weer nodig zijn, hierbij kan gedacht worden aan decoratie voor feestdagen.