Kwaliteitscontrole door middel van benchmarking

Benchmarking wordt regelmatig toegepast om gestructureerd het werk/leerproces en om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Bij benchmarking wordt er gezocht naar een referentiepunt waaraan de bedrijfsactiviteiten kunnen worden gespiegeld.

Dit referentiepunt dient dan als referentiekader. Het exacte doel van een benchmark is de kwaliteit van de eigen organisatie aan tonen en om hiervan te leren en eventuele veranderingen aan te brengen. De term benchmark komt uit de wereld van de kwaliteitsbewaking. Meerdere aspecten kunnen de reden zijn om te benchmarken. De teruglopende omzetten en prestaties en de behoefte of noodzaak om beter te presteren. Om tot een resultaat te komen zal er een onderzoek moeten worden uitgevoerd, veelal in de vorm van een stappenplan. Er wordt daarbij een vergelijking gemaakt tussen verschillende werkzaamheden, de werkwijze daarvan en de prestaties met een andere vergelijkbare organisatie. Daardoor kan men veel van elkaar leren en kan worden bepaald hoe een effectieve veranderingen kan worden toegepast. Er zijn verschillende soorten benchmarking; bijvoorbeeld interne benchmarking, concurrentiebenchmarking, functionele benchmarking en generieke benchmarking.

Binnenkort verschijnen hier de eerste resultaten. Bedankt voor uw geduld.