Aanwezigheidsregistratie meer dan aanwezigheid

Er is een grote hoeveelheid aan aanwezigheidsregistratiesystemen op de markt. Meestal is er een directe koppeling met toegangscontrole mogelijk of mogelijk te maken. Aanwezigheid -of afwezigheidsregistratie heeft betrekking op het eigen personeel. Ook kan met de module worden vastgelegd wie voor wie op bezoek komt, de aankomst- en de vertrektijd.

Aanwezigheidsregistratie is meer dan alleen vastleggen wie er in het pand is, want met zo’n systeem krijgen facilitair verantwoordelijken niet alleen een handig overzicht wie er ‘in’ of ‘uit’ is, maar ook om welke reden iemand er niet is. Hierdoor weten zij wie buiten het eigen personeel ook in het pand is en waar deze bezoeker zich bevindt. Deze informatie verhoogt de service aan bezoekers en bellers en verstrekt aan bedrijfshulpverleners direct een aanwezigheidsoverzicht bij calamiteiten. Ook is voor iedereen direct zichtbaar wie er met een BHV- of EHBO-diploma beschikbaar is. Bovendien geeft het inzicht in wie in het pand aanwezig is na sluitingstijd. Tijd -en urenregistratie zijn toe te voegen aan aanwezigheidsregistratie..

Aanwezigheidsregistratie is dus van belang voor bezoekers op zowel het gebied van HRM als facilitair. Deze registratie is een wettelijke verplichting. Bij calamiteiten is de eigenaar, c.q. huurder namelijk verantwoordelijk voor de bezoeker.