Tijdregistratie speelt aantal rollen in de organisatie

Tijd op zichzelf is een abstract begrip, dat lang voor onze jaartelling al een rol speelde. Tegenwoordig is het begrip veel concreter, omdat we het in de huidige bedrijfsvoering gebruiken om ruimten, voorzieningen, werkplekken en mensen te monitoren. Logisch dat op de beursvloer meerdere standhouders voorzien in de behoefte van bezoekers om er kennis of informatie over te vergaren.

Voor facilitair verantwoordelijken is het niet zozeer de tijd zelf waar zij zich mee bezighouden als wel de mogelijkheden van tijdregistratie van zowel personen als ruimten. Tijdregistratie komt te pas bij een aantal handelingen in de organisatie.

Zo is er de bezoekersregistratie, waarin wordt bijgehouden hoe lang een bezoeker in het gebouw is en wanneer deze het pand verlaat;

Zaalruimtereservering, die nog is voor een optimale bezetting van de beschikbare ruimten en medewerkers te verzekeren van een passende ruimte;

Werkplekreservering is er om medewerkers er letterlijk van te verzekeren, dat zij op kantoor niet naast een werkplek komen te zitten;

In het parkeer- en wagenparkbeheer kan er de mobiliteit effectiever mee gemaakt worden;

Om de aanwezigheid van medewerker te kunnen registreren, al dan niet vanuit de gedachte van urenregistratie.

En ook speelt tijdregistratie een rol bij de aansturing van voorzieningen, zoals licht, verwarming, luchtvochtigheid en beveiliging.

Foto Shutterstock voor het integreren van tijdregistratie in de organisatie