Goede communicatie draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat

Binnen een circulaire economie worden grondstoffen, materialen en producten op een zo hoogwaardig mogelijke manier hergebruikt.

Voor de ene organisatie is hergebruik de optimale variant, voor een ander is opknappen de beste optie en voor weer een ander is dat als een product in een andere vorm een tweede leven ingaat. Alles met het ooggericht op duurzaamheid. Maar hoe gaan zij dit aanpakken? Wat wil de organisatie uitstralen, welke visie wordt er gehanteerd? Welke materialen en middelen willen we inzetten, welke kosten komen er bij kijken? Dit zijn vragen waar tijdens de organisatie van een duurzaamheidsproces rekening mee moet worden gehouden. Investeringen in circulaire producten en diensten hebben andere risico’s dan investeringen in lineaire producten en diensten. Zo zijn er andere risicoprofielen en afschrijvingstermijnen. Ook is er een andere kosten-batenverdeling. Binnen circulariteit spreken we over verschillende gebieden. Het circulair faciliteren, circulaire economie, circulaire inkoop en circulair huisvesten zijn allemaal termen welke gebruikt worden om het verduurzamen van de planeet te bevorderen.

De mogelijkheden van circulair faciliteren in de kantooromgeving zijn bijna oneindig.