De receptie is het visitekaartje van een organisatie

Een warm en gastvrij welkom bij een organisatie is cruciaal voor het maken van een goede eerste indruk. Vooral nu we steeds vaker flexwerken en gebouwen hierdoor meer als ontmoetingsplek fungeren.

De receptie is het eerste directe contact van een klant of bezoeker met de organisatie. Hier wordt men ontvangen of meldt men zich en krijgt de bezoeker zijn/haar eerste beeldvorming over de organisatie. Is een gast welkom, is men op de hoogte van het bezoek, straalt de receptionist klantvriendelijkheid uit en wordt de gast verder geleid? Indrukken die van invloed kunnen zijn op de verdere contacten. Het is dus van groot belang dat dit contactmoment goed verloopt. Zorg voor goede wachtplekken en creëer daar de mogelijkheid van werkplekken. Bied de gast wat te drinken en geef hem ook de korte interne veiligheidsinstructies hoe te handelen bij een calamiteit. De wachttijd wordt hierdoor nuttig ingevuld. De rol van de receptionist(e) is echter wel aan het veranderen. Onder meer door ontwikkelingen op het gebied van digitalisering is er steeds meer ruimte voor andere zaken, doordat een groot aantal werkzaamheden minder tijd in beslag neemt.

De receptie als eerst aanspreekpunt voor bezoekers.