Pictogrammen zie je overal om je heen

Pictogrammen zijn beeldsymbolen die informatie bevatten in de vorm van een vereenvoudigde grafische representatie. Pictogrammen worden ontworpen om complexe mededelingen in één oogopslag over te brengen. Enkele voordelen zijn: gemakkelijk leesbaar, snel te herkennen, taalonafhankelijk en kostenbesparend.

Teveel pictogrammen gebruiken kan echter de onderscheidbaarheid moeilijk maken en te weinig diepgang voor de inhoud hebben. Er zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: iconische pictogrammen, symbolische pictogrammen en een mixvorm. Pictogrammen zie je terug bij brandbestrijding, evacuatie (ontruimingsplan), gevaarlijke stoffen, noodverlichting, transport & verkeer, leidingen, elektriciteitskasten en eerste hulp. Er bestaan meer dan 16.000 officiële pictogrammen. Om te weten te komen welke pictogrammen in het bedrijf aanwezig (moeten) zijn, zal allereerst in beeld gebracht moeten worden welke wettelijke regels zijn er en welke bedrijfsactiviteiten er plaatsvinden in- en om de gebouwen. Welke wetten, regelgevingen en normen zijn er voor pictogrammen en waaraan moet de pictogram voldoen?

Ook na de coronatijd bewezen pictogrammen hun waarde.