Eisen aan een asbestvrij bedrijfspand

Vanaf 2024 zal Nederland vrij moeten zijn van asbestdaken. Toch zitten in nog veel bedrijfsgebouwen asbesthoudende isolatiematerialen of asbestdaken. Er is daarbij voor veel organisaties nog veel werk aan de winkel, omdat zij nog niet aan deze norm voldoen.

Voor hen houdt asbestsanering vaak in het op een veilige manier verwijderen van asbest. De asbestvezels kunnen bij inademing ziekte veroorzaken met grote gevolgen. Asbest bevattende producten mogen niet meer worden gebruikt. Dat voor de asbestsanering eerst een plan van aanpak zal moeten worden gemaakt, waarbij kennis van de mogelijkheden, de kosten, wet- en regelgeving van verwijdering van asbest onontbeerlijk is, is hen vaak onbekend. Met wie maken zij zo’n plan van aanpak? Zijn er subsidiemogelijkheden? Hoe hoog zijn de kosten? Moeten ze een deskundige inschakelen? Welke gecertificeerde bedrijven kunnen de sanering voor hun organisatie uitvoeren? Diverse vragen waar alleen materiedeskundigen op kunnen antwoorden. De tijd dringt, dus ac

Bedrijven met asbest in hun daken voldoen op 1 januari aanstaande niet meer aan de wettelijke normen.