Zonder schone luchtkanalen geen gezond binnenklimaat

Goede gebouwventilatie is een voorwaarde voor een gezond binnenklimaat. Maar wat heb je er aan als de luchtkanalen van de ventilatiesysteem vol zit met schimmelsporen, bacteriën, fijnstof, pollen en andere schadelijke afzettingen, die leiden tot een slechte luchtkwaliteit? Daarom is een regelmatige reiniging van de luchtkanalen noodzakelijk voor een gezonde binnenlucht.

In diverse normeringen, EN15780 en NEN1087, staat omschreven waar schone luchtkanalen minimaal aan moeten voldoen. Deze zij opgesteld voor de diverse sectoren en (kantoor)omgevingen, zoals openbare gebouwen, mkb’s en multinationals, zorginstellingen, sporthallen, universitaire ziekenhuizen, laboratoria en de voedingsindustrie.

Om te kunnen vaststellen of de vervuilingsgraad van de kanalen niet de normen overschrijdt, zou jaarlijks een inspectie moeten plaatsvinden. Op basis kan de gebouwbeheerder bepalen in hoeverre en wanneer de reiniging van de luchtkanalen zou moeten plaatsvinden, want de noodzaak verschilt per sector en per gebouw. Voor het uitvoeren van zowel de inspectie als de reiniging kan een beroep gedaan worden op gespecialiseerde bedrijven.

Voor alle gebouwen geldt wel, dat goed gereinigde luchtkanalen niet alleen de binnenlucht betreffen. Zij bevorderen ook de persoonlijke hygiëne, de brandveiligheid, de levensduur en zorgen voor energiebesparing van een installatie. Alle redenen om op de beursvloer kennis te maken met de daar aanwezige expertise en informatie.

Foto Hamster cleaning, voor goed gereinigde luchtkanalen