Goed rioolbeheer even noodzakelijk als onzichtbaar

Het water uit de wc, vaatwasser, wasmachine, wastafel, etc. is allemaal afvalwater wat opgevangen wordt in het riool.

Wanneer het riool verstopt of overbelast raakt zal het facilitair management of de gebouwbeheerder actie moeten ondernemen om dit te herstellen. Het hebben van riolering behoort tot onze eerste levensbehoefte maar wordt veelal als vanzelfsprekend beschouwd. Pas als het niet goed functioneert, wordt het belang ervan duidelijk. Een slecht functionerende afvoer van de toiletten, wasgelegenheden, keukens en (af)wasmachines zorgen voor ongemak, ongezonde situaties en stankoverlast. Plan in het meerjarenonderhoudsplan dan ook in het rioolonderhoud. Laat inspecties uitvoeren en neem op dat bij een storing binnen een paar uren het euvel moet zijn opgelost of dat er een noodmaatregel wordt uitgevoerd bijvoorbeeld door mobiele toiletten te plaatsen.

Slecht rioolbeheer kan leiden tot ontwrichting van de gehele bedrijfsorganisatie.