Strategisch facilitair management veert mee

Strategie is van onschatbare waarde voor het succes van iedere organisatie. Strategisch facilitair management richt zich op de invulling en uitvoering van de facilitaire strategie.

Voor de facilitair manager staan daarbij de volgende vragen centraal: hoe sluit de facilitaire functie aan op de primaire organisatie? Op welke wijze operationaliseer ik mijn facilitaire strategie? Welke instrumenten kan ik daartoe gebruiken? En hoe bewaak ik de kwaliteit van de facilitaire functie in relatie tot de behoeften? Iedere keer als de visie, missie of de doelstellingen van het bedrijf veranderen zal ook het strategisch facilitair plan (FSP) moeten worden bijgesteld. Voor het facilitair management is het de uitdaging om de ontwikkelingen en de implementatie van het facilitair strategisch plan aan te laten sluiten bij de vastgestelde doelen van de organisatie. Het doel van dit plan is het wegnemen van onzekerheden om zo de productiviteit van de medewerker te waarborgen.

BE O Lifestyle

Circulware

Glimble

Grapos Nederland

Koffiebranderij Peeze

Politie

Stichting OPEN

Tilercharge