Asset management is meer dan de kosten in de gaten houden

Asset management is meer dan onderhoud management. Het gebouw, de bedrijfsmiddelen, de mensen, de infrastructuur, de processen, et cetera dragen bij aan het vermogen. Het doel van een asset is om zo min mogelijk kosten te maken en zoveel mogelijk rendement op te leveren.

De voordelen van goed asset management zijn: stabiliteit voor op lange termijn, hogere tevredenheid van klanten en stakeholders, risico’s beter gemanaged, betere financiële resultaten en beslissingen worden vanuit meerder oogpunten bekeken. Het gaat over alle bedrijfsmiddelen met als doel een betere prestatie te halen. Interne bewustwording, inventarisatie van de onderkende assets, risicomanagement, beleid, strategie en doelstellingen formuleren zijn stappen in het proces. Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LLC) zijn dus noodzakelijk voor veel bezoekers.