Vergeet onderhoud van de gevel niet

De gevel is het gehele buitenaanzicht van een gebouw met uitzondering van het dak. We maken onderscheid in de voorgevel, achtergevel en de zijgevels.

Gevels kunnen van verschillende materialen gemaakt worden zoals metaal, glas, hout en steen. Gevelonderhoud heeft bij veel organisaties geen hoge prioriteit. Toch is de gevel wel degelijk een belangrijk visitekaartje voor een bedrijf. Het uiterlijk bepaalt mede het imago. De gevel is onderdeel van het pand, het facilitair management of de gebouwbeheerder is verantwoordelijk voor het gebouw. Zowel onderhoud, reiniging als isolatie valt onder het beheerpakket. Ook eventuele decoratie of buitenreclame maakt daar deel van uit. Maar moet je ook zorgen voor een glasbewassingsinstallatie of veilige werkplek op hoogte? Wie is verantwoordelijk? Wat zijn de mogelijkheden van buitengevelisolatie en bestaan er daarvoor subsidiemogelijkheden?

Een goed onderhouden gevel draagt bij aan uitstraling van het bedrijf.