De laatste ontwikkelingen in het installatiebeheer

Ieder gebouw heeft een of meerdere technische installaties. Deze installaties moeten uiteraard zo efficiënt mogelijk functioneren.

Inventariseer daarom of de diverse installaties technisch kunnen worden ondergebracht in een installatiebeheersysteem. Waar vroeger de verlichting, verwarming, ventilatie en ICT allemaal afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar functioneerden is er nu door toepassing van nieuwe technologieën volledige integratie (koppeling) mogelijk. Het programmeren, installeren en onderhouden van de techniek wordt in de meeste gevallen gedaan door een hiervoor opgeleide technicus. Uitbesteden kan de oplossing zijn voor het beheer van de installaties. Programmeren, rapporteren en sturen, gebeurt veelal op afstand. Om te komen tot een efficiënt installatiebeheersysteem moeten verschillende stappen worden doorlopen: de verzamel- en inventarisatiefase (wensen en doelen en het gebouw; conditiemeting (NEN 2767); meer jaren onderhoudsplan en de instandhouding.

Met een goed installatiebeheer bespaart u kosten, onderneemt u duurzaam en zorgt u voor intern comfort.

Bij een goed installatiebeheer kan een meerjarenonderhoudsplan (=mjop) niet ontbreken.