Contractmanagement voorkomt onduidelijkheid over afspraken

Het samenstellen van deugdelijke contracten, waarin alle rechten en plichten van de deelnemende partijen staan is van cruciaal belang voor een sterke bedrijfsvoering.

Management kan worden neergelegd bij de verantwoordelijke van het contract of worden gebundeld bij een aparte organisatie binnen het bedrijf. Het voordeel om het contract neer te leggen bij de verantwoordelijke is dat zodoende niet alleen de werving, de inkoop en de implementatie, maar ook de exploitatie bij de eindverantwoordelijke blijft liggen. Het bundelen heeft als voordeel dat bij een persoon alle contracten liggen en hij/zij vanuit zijn taakgebied voor de directie over alle lopende contracten de resultaten kan aanreiken, controleren en bewaken. Er bestaan verschillende soorten: vaststellingovereenkomst, koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, aannemingsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en prestatieovereenkomst. Ieder contract heeft zijn eigen contractelementen.

De voordelen van contract- leveranciersmanagement is: beter benutten van kwaliteiten en capaciteiten, beter interne en externe communicatie, meer inzicht in prestatie van leverancier, betere samenwerking, minder kans op risico’s, kostenbesparing en meer overzicht doormiddel van één database.

Bundeling van contracten biedt 24/7 inzicht in de afspraken.