Verhoog toegankelijkheid en uitwisseling gegevens

Door digitalisering kunnen fysieke gegevens zoals boeken en foto’s worden omgezet naar gegevens die door een computer kunnen worden verwerkt.

Door digitaliseren wordt onderling gegevens uitwisselen gemakkelijker, de toegankelijkheid is sneller en kan per persoon worden vastgelegd, de kosten voor opslag en de behoefte aan kopieën neemt af en zowel voor klanten als voor medewerkers kunnen onafhankelijk van plaats en tijd de gegevens ter beschikking staan. Hoe moet dit worden aangepakt, is er een document management systeem nodig, wat kost dat, wat kan ik ermee, welke valkuilen zijn er? Vragen die vereisen kennis en onderzoek om een plan van aanpak te kunnen maken.