Goed archiefbeheer begint met de juiste aanpak

Archiefbeheer is het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan. Hebben zij al een archiefbeleid? Wat willen zij met mijn archief?

Dienen zij over te gaan op digitaliseren of kunnen zij volstaan met het opslaan van hard copy? Welke archiefbeheersystemen zijn er? Willen zij zelf het archief beheren of is uitbesteden efficiënter? Een goed archiefbeheer zal leiden tot een betere interne en externe veiligheid van de bedrijfs-documenten en de toegankelijkheid voor eigen personeel vergroten. Ook het schonen van het archief en het vernietigen ervan zijn onderdelen van archiefbeheer. Een archiefruimte vereist ook extra bouwkundige maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvochtigheid en de eisen voor brandvertraging of brandwerendheid. In wet- en regelgeving liggen vele verplichtingen vast. Er zijn vele wetten en regels voor archiefbeheer en deze kennis is noodzakelijk om een goed archiefbeleid op te zetten.