Fiets parkeren niet zomaar fiets in het rek zetten

De medewerkers stimuleren om op de fiets naar het werk te laten komen, is een. Ervoor te zorgen dat zij op de fiets blijven komen, is twee. Een belangrijke reden om dit laatste te bereiken, is te zorgen voor een goede fietsenstalling, zodat de medewerkers in ieder geval geen reden hebben om niet meer met de fiets te komen.

Een goede fietsenstalling, -parkeersysteem of -stalling hoe het ook mag heten, of deze voorziening is opgenomen in het bedrijfsgebouw of vrijstaand is, gemaakt is van hout, ijzer, aluminium of een combinatie daarvan, dan wel eenvoudig, in design of in lijn met de rest van het bedrijfsterrein is opgebouwd, hij moet altijd aan een aantal basiseisen voldoen. Welke dat zijn, lichten de deskundigen op de beursvloer met alle genoegen toe.

Al zijn deze basiseisen tamelijk vanzelfsprekend, het komt uiteraard op de uitwerking aan. Zo dienen medewerkers hun fiets veilig te kunnen stallen, want menig vehicle kost meer dan 1.000 euro. Daarnaast moet een parkeersysteem gebruiksvriendelijk zijn. Fietsers hebben er een hekel aan om hun voertuig erin te moeten frotten in plaats van te stallen. Tenslotte zijn er nog de bijkomende wensen, zoals duurzaam samengesteld, voorzien van een laadmogelijkheid, een design ontwerp of afgestemd op de omgeving, extra anti-diefstalvoorziening, etc.

En uiteraard zijn al deze fiets parkeer systemen ieder op hun eigen wijze uitgevoerd. Van complete bouwwerken tot eenvoudige fietsenrekken, al; dan niet overkapt; en van vrijstaande fietskluizen tot straatmeubilair, dat aansluit bij de rest van het bedrijfsterrein.

Foto Klaver fietsparkeren, als het aankomt op bewezen en bettrouwbare oplossingen.