Parkeerbeheer is letterlijk en figuurlijk een vak apart

In veel organisaties is parkeren een stevige bron van ergernis. Klanten die hun plaatsen ingenomen zien door medewerkers. Bedrijven die hun parkeerplaatsen ingenomen zien door automobilisten die helemaal niets met hun bedrijf te maken hebben. Medewerkers die willen parkeren en dan tot de slotsom komen, dat die allemaal bezet zijn, etc. Toch reikt parkeerbeheer veel verder dan het wegnemen of voorkomen van deze ergernis.

Eerste voorwaarde voor een goed parkeerbeheer is weten wat er zich afspeelt op het parkeerterrein, dat veel meer is dan een terrein waar auto’s geparkeerd kunnen worden. Daar komt heel wat bij kijken. Zowel wat voorzieningen, dagelijks beheer of een combinatie van beide. Bovendien zorgde de digitalisering van het parkeerbeheer voor een extra dimensie.

Vooral dit laatste maakte dat het parkeerbeheer veel slimmer aangepakt kan worden. Met deze verzamelde data kunnen niet alleen parkeerbeheerders, maar ook klanten, medewerkers en directieleden veel gemakkelijker hun taak van het geheel invullen. Zo kan aan klanten door middel van nummerbordherkenning sneller toegang worden verleend; kan bekeken worden i hoeverre bepaalde medewerkers op bepaalde dagen geen parkeerplek innemen, zodat deze aan een ander vergund kan worden; en krijgen directieleden inzicht in de daadwerkelijke behoefte aan parkeerplaatsen, door wie en op welke momenten.

Kortom facilitair managers, gebouw- en terreinbeheerders die streven naar een optimaal gebruik van hun parkeerterrein(en) kunnen op de beursvloer voor meer kennis, toepassingsmogelijkheden en kennis terecht.

Foto parkoneer, Parkeerbeheer gaat veel verder dan alleen het parkeren van de auto.