Stoppen met onnodig watergebruik op het toilet

Ongeveer 99% van het water op aarde is niet geschikt als drinkwater. Van dat geschikte water wordt drinkwater gemaakt, dat voor ruim 95% gebruikt wordt als spoel- en waswater, inbegrepen het watergebruik bij het doorspoelen van het toilet. Het is een van de redenen om veel efficiënter met het gebruik van water om te gaan.

Deze waterbesparing moet ook voorkomen, dat we in de toekomst een tekort aan water krijgen. Iedere zomer verlagen de drinkwaterleidingbedrijven al de druk op de waterleiding, omdat we teveel water gebruiken. Vermeden moet worden, dat deze ontwikkeling blijvende, schadelijke gevolgen gaat hebben.

De relatie ligt minder vanzelfsprekend voor de hand, maar een geringer watergebruik leidt ook tot een geringere CO-2 uitstoot. Tenslotte moet drinkwater eerst gezuiverd worden, door pompen verplaatst naar het toilet, waar het daarna afgevoerd en gezuiverd moet worden.

Ook biedt waterbesparing bedrijfseconomische voordelen. Minder door de uitgespaarde euro’s en meer door de verbetering van het bedrijfsimago. Minder watergebruik is duurzaam, dat voor steeds meer zakelijke klanten meeweegt in de relatievorming. Waterbesparing is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Beursbezoekers zijn daarom geïnteresseerd in waterbesparing door middel van watervrije urinoirs. Zo dragen zij in hun organisatie niet alleen bij tot een geringer waterverbruik, maar ook tot een duurzamere planeet. Niet alleen voor hun kinderen.

Foto Biocompact, voor waterbesparing en een duurzamere planeet