Asset Management

Asset management is meer dan de kosten in de gaten houden

Asset management is meer dan onderhoud management. Het gebouw, de bedrijfsmiddelen, de mensen, de infrastructuur, de processen, et cetera dragen bij aan het vermogen. Het doel van een asset is...