Afvalbeheer is meer dan terugdringen van bedrijfsafval

Bedrijfsafval wordt in het kader van de circulaire economie in toenemende mate zoveel mogelijk bij de bron aangepakt. Dit kan binnen een organisatie of bedrijf door good housekeeping, intern hergebruik, efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen, gebruik van alternatieve grond- en hulpstoffen, technologische veranderingen en productaanpassingen.

Om dit te kunnen realiseren dient er wel een afvalbeleid en een stappenplan te worden gemaakt. Bewustwording binnen het bedrijf is een mooie uitdaging. Het doel is om afval te beperken en als er afval is dit zo gescheiden mogelijk aan te bieden tegen een lage kostprijs. Daarom moet ook de afval verzamel- en afvoermogelijkheden, het recyclen of hergebruiken en de bestaande of mogelijke contractvormen worden bezien.

Uit het geformuleerde beleid zullen besluiten komen die de duurzaamheid en de wettelijke regelgeving tot hun recht doen komen.