Duurzame organisatie composteren hun biomaterialen

De uitstoot van voedselafval in de wereld aan de opwarming van de aarde is bijna even groot als die van het mondiale wegvervoer. Facilitair verantwoordelijken kunnen nauwelijks wat doen tegen de oorzaken van voedselverspilling, maar tegen de gevolgen kunnen zij daarentegen een forse bijdrage leveren. Door ervoor te zorgen, dat het voedselafval wordt omgezet in herbruikbaar afval.

Voedselafval bestaat voor het grootste deel uit biomaterialen. Dat wil zeggen, dat zij zijn samengesteld uit stoffen, die op biologische wijze zijn af te breken. Daaronder worden naast voedselafval ook bioplastics en composteerbare verpakkingen verstaan, zoals volledig recyclebare koffiebekers. Door deze biomaterialen herbruikbaar te maken, dragen zij niet bij aan de verdere opwarming van de aarde, omdat er geen schadelijke stoffen als methaan bij vrijkomen.

Deze biomaterialen kunnen zowel langzaam als snel afgebroken worden. Het eerste gebeurt als het wordt aangeboden als afval, het tweede door het te composteren. Als dat laatste gebeurt op de plek, waar het voedsel tot afval wordt, is daarmee in ieder geval al de vervoersvervuiling tegen gegaan. Ter illustratie daarvan, jaarlijks verbruiken de vuilniswagens, die in Noord-Amerika het voedselafval naar de stortplaatsen brengen al 4 miljard liter dieselbrandstof.

Het ter plaatse composteren van voedselafval, bioplastics en composteerbare verpakkingen kan gerealiseerd worden door het gebruik van bijvoorbeeld een composteermachine. Liefst een met het Green Key keurmerk. Daarmee kan dit organische afval direct omgezet worden in een vloeibare substantie, die zonder probleem in het afvalwater opgelost kan worden.

Op de beursvloer kunnen facilitair verantwoordelijken die het duurzame karakter van hun organisatie hiermee willen opwaarderen, terecht bij diverse deskundigen.