Afvalscheidingssysteem kan dubbelbijdragen aan duurzame samenleving

Om een meer duurzame en circulaire samenleving te realiseren, verplichtte de overheid organisaties om hun afval beter te scheiden. En wat sluit daar beter bij aan dan het productieproces van de daarvoor benodigde afvalbakken ook zo circulair en duurzaam mogelijk in te richten. Op de beursvloer kunnen bezoekers zelf kennis maken met afvalscheiding die dubbel bijdraagt aan de samenleving van de toekomst.

Het was de Utrechtse hoogleraar Jacqueline Cramer, die het hergebruik van materiaal van afgeschreven producten als onderdeel in het circulariteitsproces opnam. Met de bedoeling om door het voortdurende hergebruik een sluitende grondstoffencyclus te bereiken. Niet dat de samenleving al zo ver is, maar het is vanzelfsprekend wel waar we met ons allen naar moeten streven.

Naast het hergebruik vormt ook reparatie een belangrijke stap in de richting van een duurzame samenleving. Wat niet weggegooid hoeft te worden, behoeft ook niet hergebruikt te worden. Ook daarin kunnen facilitair verantwoordelijken een bijdrage leveren. En natuurlijk kunnen zij bij de aanschaf van afvalbakken letten op een zo duurzaam mogelijke productie, die gepaard gaat met minder energiegebruik en CO2 uitstoot.

Als dat allemaal op orde is, kan de organisatie in de laatste fase voor de aanschaf van het juiste afvalscheidingssysteem kiezen voor een systeem dat afgestemd is op de eigen werkomgeving. Ook als dat het laatste zou zijn, waar je aan denkt bij het aanschaffen van een duurzaam afvalscheidingssysteem, onbelangrijk is het zeker niet.

Foto Lune, met afvalscheidingssystemen afgestemd op de eigen organisatie