Brand voorkomen

Brandpreventie is een belangrijke vorm van risicobeheersing. Risicobeheersing houdt in dat het bedrijfsresultaat of de bedrijfsprocessen kunnen worden beïnvloed door factoren van buitenaf, maar ook van binnenuit.

Brandpreventie is onder te verdelen in drie hoofdgroepen: organisatorische maatregelen, bouwkundige voorzieningen en Installatietechnische voorzieningen. Organisatorische zaken zijn gericht op het handelen van de mens. Bewustwording van de risico’s bij hun werkzaamheden en hoe te handelen bij een beginnende brand. Hoe pak ik dit aan? Bouwkundige maatregelen zijn alle aspecten die ervoor zorgen dat een brand binnen een ruimte blijft en dus niet kan uitbreiden. Daarbij horen branddeuren, brandwerende isolatie, doorvoeringen, noodverlichting, vluchtwegen, etcetera. Enkele voorbeelden van de meest voorkomende installatie-technische voorziening ter bestrijding, beheersing of ontdekking van brand zijn: blusdeken, brandmelders, rookmelders, brandslangen/ haspels, sprinklerinstallatie, rookmelders en brandmeldinstallatie. Hoeveel van deze middelen nodig zijn, het soort en waar ze te plaatsen vereist inzicht in het gehele gebouw, de vluchtwegen, de installaties, de werkzaamheden en de aanwezige middelen/stoffen.

Periodieke controles vastleggen, geeft inzicht in de brandpreventie.