Goede vluchtwegsignalering vraagt om oefening

Gebouweigenaren, verhuurders en/of werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht op iedere werkplek voor noodverlichting en vluchtsignalering te zorgen. Zij hebben daarbij te maken met een periodieke onderhoudsplicht.

Dit betekent dat het systeem minimaal één keer per jaar moet worden geïnspecteerd. Regelmatig onderhoud zorgt voor veilige signalering en voorkomt onnodige risico’s. Er zijn veel factoren die de verplaatsing naar een veilige omgeving beïnvloeden. Zoals signalering, stress, kennis van het gebouw, tijdsdruk, kenmerken van het gebouw, alleen of in een groep, leeftijd en functionaliteit van de bewoners. Vluchtwegsignalering maakt deel uit van de veilige werkplek en kan worden onderverdeeld in statische signalering (NEN-EN-ISO 7010), actieve signalering (met licht en geluid) en dynamische signalering. Of de vluchtwegsignalering duidelijk genoeg is en ook wordt gevolgd kan door een oefenalarm worden getoetst. Is bij rookontwikkeling uw vluchtwegsignalering nog zichtbaar?

Vluchtwegen gebaat met het juiste hang- en sluitwerk.