Risicomanagement vereist duizend en een verslagleggingen

Risicomanagement bestaat uit het inventariseren en beheersbaar maken van risico’s binnen een organisatie op basis van een specifieke methodiek, waarbij het uitgangspunt is: risico = kans x gevolg.

Risicomanagement is dan het beheersen van kansen op en gevolgen van risico´s. Risicomanagement is essentieel voor een bedrijf. Het gaat daarbij niet alleen over de primaire- maar ook over de secundaire processen. Welk risico is er bij brand of stroomuitval? Welke risico’s onderkennen we? Welke kwalificatie geven we aan het risico? Wat is de invloed op het bedrijf, voor de totale productie of taakuitvoering? Welke maatregelen moeten per risico direct worden genomen? Hoe bewaak ik alles? Wat is een RI&E? Wat verplicht mij de wet? Hoe pak ik dit aan? Hebben de medewerkers hierin ook een taak? Duizend en een vragen die door gespecialiseerde bedrijven kunnen worden beantwoord door middel van uitgevoerde audits.

Een goed risicobeheer begint met het inventariseren van risico’s.

Aritech

BRN Brandbeveiliging

FindWhere

Kooi Security Benelux

LogboekenOnline

NU-Swift

NVD Beveiligingsgroep

Surveillance Support

Van Klompenburg