Ontruimingsplan is soms vereist

Als gebouwbeheerder van een pand is het belangrijk om – in geval van calamiteiten – een ontruimingsplan gereed te hebben.

Hierin leg je vast hoe mensen op een gestructureerde manier het pand kunnen verlaten. Als je dat niet hebt, loop je het risico dat er bij het uitbreken van brand of waterschade paniek ontstaat. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Je bent ook voor de wet verplicht om hierin als verantwoordelijke je zorgplicht te nemen en te zorgen voor een veilig pand. Op basis van het Bouwbesluit kan vastgesteld worden of er een brandmeldinstallatie moet zijn. Moet er een brandmeldinstallatie zijn, dan ben je ook verplicht een ontruimingsalarminstallatie te hebben. En daar hoort dan ook een ontruimingsplan bij. Maar ook in het kader van de zorgplicht als gebruiker van een gebouw of in het kader van de Arbowetgeving kan het noodzakelijk zijn een ontruimingsplan op te stellen. Op het moment dat je hier niet aan voldoet, kunnen in geval van een calamiteit door Justitie, de Inspectiedienst (voorheen Arbeidsinspectie) of de verzekeraar lastige vragen worden gesteld.

De opzet van het ontruimingsplan moet bij alle medewerkers bekend zijn. Minimaal een keer per jaar wordt het ontruimingsplan beoefend en in de praktijk getoetst.

Evacuation plan, smoke detector and manual call point on white background