Eisen aan beveiliging verschillen per organisatie

Beveiliging is het geheel aan maatregelen om een organisatie te beschermen tegen schadelijke invloeden. Beveiliging is een manier om risico’s te verminderen, beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen.

Bij schadelijke invloeden van buitenaf kun je denken aan terrorisme, georganiseerde criminaliteit en cybercriminaliteit. Bij schadelijke invloeden van binnenuit kun je denken aan fraude, verduistering en ook cybercriminaliteit. Beveiligen is dus kort gezegd: ‘het veilig maken en houden van’. Er zijn vele soorten beveiliging zoals terreinbewaking, objectbewaking, evenementbeveiliging, informatiebeveiliging en digitale informatiebeveiliging. Iedere soort beveiliging kan weer gesplitst worden in sub-beveiligingen en vereist een specifieke aanpak om tot een oplossing te komen. Interne preventieve beveiligingsmaatregelen moeten voorkomen dat goederen worden meegenomen. Goede voorlichting en opnemen in het huishoudelijk reglement is een noodzaak.

Beveiliging kent vele vormen naast digitale beveiliging.