Inzet beveiligingssysteem is een continu proces

Een goed, betrouwbaar alarmsysteem is voor iedere organisatie bittere noodzaak. Materiële schade en wellicht zelfs stagnering van het bedrijfsproces moet te allen tijde worden voorkomen of in ieder geval beperkt.

Beveiliging wordt daarom steeds meer gezien als een continu proces, dat geldt als één van de randvoorwaarden voor een succesvolle bedrijfsvoering. De complete beveiliging van de organisatie wordt samengevat in een periodieke betalingsovereenkomst, denk hierbij aan investeringskosten, meldkamerkosten, onderhoudskosten en reparatiekosten. Maar dan nog is budgettering van beveiliging niet zo eenvoudig. U kunt ook voor een eigen, intern beveiligingssysteem kiezen met al dan niet een koppeling naar een beveiligingsbedrijf. Maar welk systeem is voor u het beste en welke factoren bepalen dat? Kan het beveiligingssysteem geïntegreerd worden met de camera’s, brandbeveiliging en toegangscontrole? Een bekabelde, draadloze of hybride installatie? Toezicht houden op de beelden, evalueren van de gegevens en direct ingrijpen. Zelf doen of uitbesteden? Wat voor onderhoud vereist zo’n systeem? Welke certificeringen zijn er en wat is er aan wet- en regelgeving op dit gebied?

Het kiezen van het juiste beveiligingssysteem is een hele opgave.