Bliksembeveiliging is geen overbodige luxe

Bij directe blikseminslag in het pand kan brand ontstaan en kan spanningsgevoelige apparatuur worden beschadigd. Ook bij indirecte blikseminslag in de omgeving van uw pand kan schade ontstaan aan apparatuur door de overspanning die ontstaat op elektrische leidingen.

Een gedegen bliksembeveiliging is daarom zeker geen overbodige luxe. Er is onderscheid in uitwendige- en inwendige bliksembeveiliging. Bij de uitwendige bliksembeveiliging worden koperen of aluminium leidingen aan de buitenzijde van het gebouw geïnstalleerd. Hierdoor ontstaat een ‘kooi van Faraday’: een constructie die een bliksemstroom kan afvoeren naar de aardingsinstallatie. Via deze aardingsinstallatie wordt de stroom vervolgens afgevoerd naar de aarde. Een inwendige bliksembeveiliging is nodig om hoge spanningen en grote spanningsverschillen te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Er zijn vele NEN-normeringen voor zowel bliksembeveiliging algemeen als voor de diverse installaties.

De NEN-EN-IEC 62305-serie is de norm voor bliksembeveiliging. Advies inwinnen over de mogelijkheden, het beheer, het onderhoud en de kosten is aan te raden.

Bliksemafleiding ter voorkoming van brand- en inductieschade.