Biophilic kantoorontwerp inhoudelijk geen marketing

Het biophilic kantoorontwerp krijgt in toenemende mate waardering van facilitaire verantwoordelijken. Niet alleen vanwege hun voorkeur voor duurzame en gezonde kantoren, maar ook vanwege de beleving ervan. Een biophlic kantoor verschaft medewerkers namelijk het gevoel, dat hun werkplek meer is dan alleen een plaats voor hun arbeidsproductiviteit. Zij beleven hun werkplek dichter bij de natuur met meer tevredenheid, een geringere spanning en een grotere alertheid. Zo is het biophilic kantoorontwerp inhoudelijk geen marketing kreet.

Het biophilic kantoorontwerp kenmerkt zich niet door revolutionaire veranderingen, maar door aanpassingen van de bestaande werkomgeving. Een belangrijk uitgagspunt is het gebruik van meer planten, al kunnen dat ook meer natuurlijke materialen zijn, zoals bamboe, hout of leer. Ook afscheidingen en wanden met voorstellingen van planten vallen daaronder. Daarnaast gaat biophilic kantoorontwerp uit van meer natuurlijk licht, stromend water en natuurlijke vormen. Zelfs natuurlijke elementen die je niet ziet, maar ervaart, zoals natuurgeluiden of de warme zon vallen eronder.

Dat maakt dat het biophilic kantoorontwerp zeer moeilijk in een bepaald stramien of gebruik te vatten is. Zoals het beleefd moet het toegepast worden. En daar is de beursvloer dan weer goed voor, waar bij de diverse kantoorinrichters voldoende kennis en informatie aanwezig is voor een deskundige advies.

Skepp, op weg naar een biophilic werkomgeving.