Circulaire kantoorinrichting zoveel meer dan gebruikt meubilair

Circulaire kantoorinrichting gaat verder dan alleen het kopen van meubels., gemaakt van afval of het aanschaffen van gebruikt meubilair. Circulair komt erop neer, dat kantoormeubilair een tweede leven krijgt, in welke vorm en verband dan ook. Ook inzetten op een andere plaats of afdeling, omgebouwd een andere functie geven of opknappen is een vorm van circulaire kantoorinrichting.

Creativiteit is bij circulaire kantoorinrichting even onontbeerlijk als bij andere vormen van kantoorinrichting, zoals hybride, gezond of inspirerend. Bovendien kunnen de verschillende vormen door elkaar gebruikt worden. Zo kan een zeecontainer omgebouwd worden tot pantry met zowel nieuwe als gebruikt meubilair. Ook kunnen stoelen opnieuw bekleed worden om op een andere afdeling ingezet te worden. Of zijn oude bureaus om te vormen tot moderne hoog-laagwerkplekken.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de circulaire kantoorinrichting lang niet altijd goedkoper dan een nieuwe kantoorinrichting. Het ligt er helemaal aan welke eisen er aan worden gesteld, wat de opdrachtgever wil uitstralen, hoe creatief de circulaire inrichter is of wat er beschikbaar is. Circulaire kantoorinrichting is daarom een keuze voor een bepaalde way of living. Organisatie die daartoe willen overgaan, doen er daarom het beste aan zich eerst goed te (laten) informeren. Bijvoorbeeld op de beursvloer, waar naast veel informatie en kennis ook de benodigde deskundigen aanwezig zijn.

Foto Opnieuw, op sociale wijze circulaire kantoorinrichting verzorgen