Het nieuwe werken nu belangrijker dan ooit

Onder het nieuwe werken wordt ook wel verstaan het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Het is ontstaan vanuit de ICT-sector.

Werken waar, wanneer en hoe men dat zelf het prettigst vindt. Professionals moeten tegenwoordig waar en wanneer dan ook toegang kunnen krijgen tot relevante informatie waarmee gewerkt kan worden. Het nieuwe werken (HNW) bevat een andere manier van denken en geeft daardoor meer mogelijkheden tot verschillende aandachtsgebieden binnen een organisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het samenwerken, het leiderschap en de organisatiecultuur. Doordat organisaties en mensen flexibeler omgaan met hun werktijd en -omgeving, voelen mensen zich prettiger en zullen daardoor productiever zijn. De facilitair manager kan door middel van het invoeren van Het nieuwe werken verschillende bedrijfsdoelstellingen verwezenlijken. Het invoeren van HNW kan namelijk erg veel opleveren. De afgelopen jaren is er veel veranderd op de werkvloer, met name wat betreft flexwerken. Hierin zie je dat er steeds meer rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de medewerker. Bij HNW staat de medewerker centraal. Er wordt hierbij rekening gehouden met wat de medewerker nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren.

Je kunt hierbij denken aan werkplekken, opleiding en ICT-hulpmiddelen. Daarbij spelen heldere regels en procedures een erg belangrijke rol.