Hybride werken meer dan locatie-onafhankelijk werken

Vanuit het nieuwe werken en tijdens de coronatijd ontstond het hybride werken. Niet alleen de werkplek op kantoor, maar ook het fysieke kantoor zelf was tijdelijk ingewisseld. Inmiddels zijn de meeste medewerkers weer terug op kantoor, al verdween daarmee zeker niet het hybride werken. Nieuwe kantoorinrichtingen konden meteen aan deze voorkeur worden aangepast. Zo kwamen er de hybride kantoorinrichtingen.

Hybride staat formeel voor een locatie-onafhankelijke werkomgeving. Deze werkplekken zijn niet gebonden aan een bepaalde, fysieke omgeving, noch voorbehouden aan een bepaalde persoon. Medewerkers kunnen daardoor zelf invullen waar deze hun werkzaamheden verrichten. Daarmee worden andere eisen aan werkplekken gestel dan de traditionele, vaste werkplekken. In alle opzichten.

Hybride werkplekken worden beslist lang niet door alle medewerkers gewaardeerd. Zij hebben moeite met de verminderde sociale contacten met hun collega’s, missen het dagelijkse vaste ritme om naar kantoor te gaan, komen onvoldoende tot spontane brainstromsessies of geven de voorkeur aan het hebben van een ‘eigen’ werkplek. De voordelen van hybride werken, zoals uitsparen van reistijd, een grotere vrijheid en de flexibiliteit ten spijt.

Juist dat het verschil aan waardering maakt een bezoek aan de vakbeurs interessant. Zijn rijke schare aan deskundigen en adviseurs, informatie en kennis, en zelfs voorbeelden verschaffen de facilitair verantwoordelijken meer inzicht en inspiratie.

Foto Shutterstock, voor wie klaar is voor hybride kantoorinrichting