Door slim gebouwbeheer energie besparen

We werken in een tijd, waarin zowel het energieverbruik prominent op de agenda staat als de gebouwtechniek zich sterk ontwikkelt. Door samenvoeging van beide factoren rijst de vraag in hoeverre met technische gebouwvoorzieningen en hun onderlinge afstemming een substantiële energiebesparing valt te realiseren. Een antwoord, waarvoor bezoekers ook op de beursvloer terecht kunnen voor meer informatie en kennis over deze vorm van slim gebouwbeheer.

Dat energie bespaard kan worden door gebruik te maken van installaties, die minder energie verbruiken, heeft iedere facilitair verantwoordelijke gebouwbeheerder zelf al bedacht. Maar dat door intensiteit van het gebruik, hun onderlinge afstemming en de momenten waarop zij worden ingezet, óók energie te besparen valt, zal bij velen van hen even aantrekkelijk als onbekend overkomen.

De inzet van de installatie is traditioneel afgestemd op kantoor-, bezoek- en openingstijden. Door deze afstemming te koppelen aan daadwerkelijke aanwezigheid, het gebruik per ruimte te regelen en gepersonaliseerd toe te passen, valt eveneens te besparen op de daadwerkelijke inzet van de gebouwinstallaties. Daarvoor is wel vereist, dat de verschillende installaties goed op elkaar zijn afgestemd. Iets dat alleen geregeld kan worden door de koppeling van deze gebouwinstallaties aan een gebouwbeheersysteem. Eventueel aan te vullen met warmtepompen, energie-opslag en warmteterugwinningsopties.

Foto Carrier, Ook door installatie slimmer te gebruiken, kan energie bespaard worden.