In 2025 moeten bedrijven het dak op

Vanaf 2025 wordt het verplicht om zonnepanelen te plaatsen op bedrijfsdaken groter dan 250 m2. Niet alleen bij nieuwe bedrijfsgebouwen, maar ook bestaande bedrijfsdaken vallen onder de verplichting. Met deze verplichting wil het kabinet bijdragen aan het halen vam het klimaatdoel van 2030. Aan de verplichting is nu nog een subsidiëring van 10 euro per vierkante meter gekoppeld.

Los van de financiële gevolgen van de verplichting is de plaatsing van zonnepanelen bepaald niet nadelig. Met de opgewekte stroom kan niet alleen in de eigen, bestaande behoefte worden voorzien, maar is er vaak ook voldoende voor terug levering. Dit levert naast geringere energiekosten ook inkomsten op. Dat verlaagt de afhankelijkheid van de energieleverancier en verhoogt de zelfvoorzienendheid..

Verder verhogen zonnepanelen de waarde van een bedrijfspand, omdat er een beter energielabel uit voorkomt. Zo is het ook een investering voor de toekomst. En met de plaatsing van zonnepanelen verbetert een bedrijf ook zijn imago als duurzame partner.

In de aanloop tot de plaatsing hebben bedrijven wel met een aantal zaken rekening te houden. Zo dient op de eerste plaats de dakconstructie geschikt te zijn, want anders kunnen ze niet eens geplaatst worden. Zorg verder voor valbeveiliging op het dak, vergunning voor een goede aansluiting op het electriciteitsnetwerk en eventueel een aangevulde brandverzekering. En facilitair verantwoordelijken, die voor een optimaal rendement gaan, kijken ook uit naar de mogelijkheid om er laadpalen op aan te sluiten, een optimale isolering van het bedrijfspand en de mogelijkheid van energie-opslag.
Bedrijven die met dit alles rekening houden, kunnen in 2025 met een gerust gevoel het dak op.

Foto Shutterstock, Goed voorbereide bedrijven kunnen in 2025 met een gerust gevoel het dak op