Energiebesparing ook te bereiken door betere isolatie

In de tegenwoordige tijd van hoge energiekosten en duurzaam denken, is het om meerdere redenen goed voor de facilitaire eindgebruikers om zich op de beursvloer op deze combinatie te komen oriënteren. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van duurzame gebouwisolatie, waarmee zowel de duurzame samenleving als de bedrijfskas zijn gediend.

Met gebouwisolatie valt volgens de voorlichtingscampagnes van de overheid een grote winst te behalen. Reden voor hem om deze keuze door middel van subsidies te stimuleren. Daarbij moeten valt naast stenen, glaswol en het dak ook te denken aan glas, kozijnen en raambekleding. Gebouwisolatie is op velerlei manieren toe te passen, al is glasisolatie volgens diezelfde rijksoverheid zowat de belangrijkste.

Met de beste glasisolatie valt per vierkante meter en per jaar een financiële besparing tot wel 35 euro per vierkante meter glasoppervlak te realiseren. Bij een bedrijfsgebouw loopt het financiële voordeel dan al snel in de (vele) duizenden euro’s. Uiteraard is een en ander afhankelijk van gasprijs, de huidige glaskwaliteit en de temperatuur, zowel binnen als buiten. Daarnaast is er nog de besparing op CO-2-uitstoot.

Bij de aanschaf van isolatieglas kan uit verschillende soorten glaskwaliteit worden gekozen. In de afgelopen jaren ontwikkelde de markt voor isolatieglas zich naar een steeds betere investering-opbrengstverhouding. Let daarom bij de aanschaf goed op de kwaliteit van het isolatieglas, zoals de gehardheid, de afstandhouders en de U-waarde.

Foto Bengglas, waar alle informatie en kennis over isolatieglas zit.