Energiebesparing kan op veel manieren

Energiebesparende successen kunnen op meerdere wijzen worden behaald.

Niet alleen door gebruik van alternatieve energiebronnen, maar ook door gedragsverandering, inkoopstrategie, energiezuinige apparatuur en/of bouwtechnische maatregelen en bouwkundige elementen. Gedragsverandering kan worden bereikt door voorlichting te geven over verbruik, te wijzen op sluiten/openen van ramen en deuren, verlichting, temperatuur etc. Bouwkundige mogelijkheden zijn: Isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer en ramen, zonwerende, isolerende ramen, binnen- en buitenzonwering, zonneboilers, waterpompen, ventilatie met warmteterugwinning, zonnepanelen, slimme energiemeter en afstellen van de installaties. Er zijn vanuit de overheid diverse subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen toe te passen.