Energieverbruik is veranderd in energiebeheer

Bij energie komt veel meer kijken dan het betalen van de rekening voor afgenomen gas en elektriciteit. Als gevolg van wettelijke verplichtingen, mogelijkheden voor opwekking en besparing, het verkrijgen van subsidies en de wens tot verduurzaming is het energieverbruik veranderd in energiemanagement. Waarbij de belangen ertoe nopen gebruik te maken van specialistische diensten en/of waarvoor advies ingewonnen kan worden bij deskundigen.

Energiebeheer begint bij het vervullen van wettelijke verplichtingen, zoals de 4-jaarlijkse energie-audit, het nakomen van de energiebesparingsplicht voor 1 december 2023 en het voldoen aan tenminste het Energielabel C. Organisaties die daar niet aan voldoen, riskeren naast boetes en/of dwangsommen ook een verbod om nog langer gebruik te mogen maken van hu gebouw(en).

Maar energiebeheer is natuurlijk niet alleen van waarde om aan de eisen van de overheid te voldoen. Diezelfde overheid deelt ook geld uit als in het energiebeheer bepaalde maatregelen worden genomen. Daarbij valt te denken aan subsidies voor het inwinnen van advies, verduurzaming van het energieverbruik of andere energiebesparende maatregelen.

En daarnaast is energiebeheer financieel ook interessant bij het besparen op het verbruik door middel van isolatie, gepast gebruik van ruimten of energiezuinige
apparatuur; de wederverkoop van elektriciteit door het opwekken door middel van zonnepanelen of de verduurzaming van de organisatie, die leidt tot een aantrekkelijkere samenwerkingspartner te worden.

Op de beursvloer zijn er naast energie adviseurs ook deskundigen die u geheel of gedeeltelijk informatie kunnen verstrekken over allerhande vormen van energiebeheer.

Foto Energie Inspectie, De eerste stap op weg naar goed energiebeheer is inventarisatie van de mogelijkheden.