Grip op afval door grondstoffencoach

In deze veranderende duurzame wereld zoeken bedrijven en organisaties naar oplossingen om bijvoorbeeld aan Overheidsmaatregelen en wetgeving te voldoen. Circulair inkopen, bronscheiding en afvalreductie zijn dagelijkse onderwerpen geworden. Een grondstoffencoach biedt oplossingen om processen te optimaliseren en efficiëntere/effectievere werkwijzen op te nemen in de dagelijkse routine. Hiervoor zetten wij een grondstoffencoach in.

Taken:

 • Procesvorming, verbinding en ketensamenwerking
 • Focus, kennis en aandacht op circulaire doelen
 • Creëren van awareness en gedragsverandering
 • Continue analyse als grondslag voor verbetervoorstellen
 • Nauwe samenwerking contractmanager en Renewi
 • Procesvorming, verbinding en ketensamenwerking
 • Focus, kennis en aandacht op circulaire doelen
 • Creëren van awareness en gedragsverandering
 • Continue analyse als grondslag voor verbetervoorstellen
 • Nauwe samenwerking contractmanager en Renewi
 • De grondstoffencoach is in dienst bij Inhouse services/EcoSmart en heeft hierdoor veel kennis van procesvorming en korte lijnen met alle betrokkenen. Hij zorgt voor focus op excellente dienstverlening, verbetering van afvalscheiding, de routing van afval naar grondstoffen en circulariteit. Dit geeft direct meer grip op afval. Hij vergelijkt gegevens van de verschillende locaties per bedrijfsonderdeel en

  optimaliseert de dienstverlening door continu verbetermogelijkheden te onderzoeken. Hij maakt contact met de andere facilitaire diensten zoals cateraars en schoonmakers, maar ook met inkoopafdeling en facilitair om gezamenlijk uw ambities uit te dragen en borgen.