Basiscommunicatiepakket deelnemers vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022

Om ervoor te zorgen, dat:

 1. Iedere deelnemer aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022 voldoende gaat communiceren met de (aanstaande) bezoekers van het evenement;
 2. en de organisatie de beschikking krijgt over de benodigde, inhoudelijke bijdragen in het kader van de bezoekerswerving,

levert iedere deelnemer minimaal de volgende, inhoudelijke bijdragen aan op de Nieuwsbank van het Facilitair Journaal: 1 kennisbijdrage; 1 oplossing; 1 deskundigheid en 2 groeten.

De communicatie van deze bijdragen maakt deel uit van het basiscommunicatiepakket (zie hieronder), waarvoor de organisatie bij iedere deelnemer een bedrag van E 500,- in rekening brengt..

Een basiscommunicatiepakket bestaat uit:

 1. Publicatie en communicatie van aangeleverde bijdragen via de digitale en schriftelijke, facilitaire mediakanalen van HoLaPress Communicatie.
 2. Ondersteuning door een journalist voor het realiseren van een minimaal aantal communicatie-uitingen, bestaande uit een kennisbijdrage, een oplossing (ook gebruikt als deelname aan de FGNoviteitenprijs), een deskundigheid en twee groeten.
 3. Communicatiepunten voor het Facilitair Journaal. Iedere standhouder ontvangt minimaal 3 punten en voor iedere meter méér dan 16 meter, 0,1 communicatiepunt per meter; en voor werving van iedere beursbezoeker, 0,1 communicatiepunt per bezoeker. Zie verder Communicatiepunten deelnemers vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2022.

De aangeleverde bijdragen van de deelnemers worden gepubliceerd op:

 1. Www.vakbeursfacilitair.nl. De bijdragen van de standhouders zullen meteen na aanlevering worden gepubliceerd/geplaatst. Zij zijn tot 1 september 2022 voor bezoekers van deze website onbeperkt te lezen. Na de start van de bezoekerswerving zijn de bijdragen alleen te lezen door geregistreerden van de vakbeurs.
 2. Www.facilitairjournaal.nl. Plaatsing van de bijdragen van standhouders gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst met een frequentie van één per werkdag, vóór het zomerreces (vanaf tweede week van juli 2022). De groeten worden meteen gepubliceerd.

De aangeleverde bijdragen van de deelnemers worden gecommuniceerd via:

 1. De tweewekelijkse bezoekers-nieuwsbrieven van de vakbeurs, die naar het gehele, digitale adressenbestand (meer dan 50.000 zakelijke e-mailadressen) worden gestuurd.
 2. Het wekelijkse e-zine van het Facilitair Journaal, dat naar het gehele, digitale adressenbestand (meer dan 50.000 zakelijke e-mailadressen) wordt gestuurd.
 3. Het Linkedin account van zowel de vakbeurs Facilitair als het Facilitair Journaal.
 4. Het Twitter account van zowel de vakbeurs Facilitair als het Facilitair Journaal.
 5. Mijn bedrijf op Google van zowel de vakbeurs Facilitair als het Facilitair Journaal.
 6. Opname van de kennisbijdragen als redactionele bijdrage in het schriftelijke vakblad Facilitair Journaal, dat zowel naar het gehele, digitale adressenbestand (meer dan 50.000 zakelijke e-mailadressen) als het schriftelijke adressenbestand wordt gestuurd.
 7. Opname van de bijdragen Deskundig in de halfjaarlijkse Gids Facilitair Deskundig, die ieder halfjaar verschijnt in het schriftelijke vakblad Facilitair Journaal, dat zowel naar het gehele, digitale adressenbestand (meer dan 50.000 zakelijke e-mailadressen) als het schriftelijke adressenbestand wordt gestuurd.
 8. Opname van de bijdragen Oplossing in de halfjaarlijkse Gids Facilitaire Oplossingen, die ieder halfjaar verschijnt in het schriftelijke vakblad Facilitair Journaal, dat zowel naar het gehele, digitale adressenbestand (meer dan 50.000 zakelijke e-mailadressen) als het schriftelijke adressenbestand wordt gestuurd.
 9. Opname van de groeten in de Gids Facilitaire groeten, die 4 keer per jaar (Nieuwjaar, Bezoekerswerving, Vakantie en Kerstmis) verschijnt in het schriftelijke vakblad Facilitair Journaal, dat zowel naar het gehele, digitale adressenbestand (meer dan 50.000 zakelijke e-mailadressen) als het schriftelijke adressenbestand wordt gestuurd.

Om kosteloos en gericht gebruik te kunnen maken van de communicatietoevoegingen, advertorials, banners en advertenties in het Facilitair Journaal ontvangt iedere deelnemer aan de editie 2022 communicatiepunten:

 • Na het sluiten van zijn contract ontvangst iedere standhouder 3 communicatiepunten; en voor iedere meter méér dan de minimale standomvang van 16 meter, 0,1 communicatiepunt.
 • Door beursbezoekers te werven onder hun relaties kunnen standhouders extra punten vergaren. Daarvoor stuurt de organisatie na de start van de bezoekerswerving (die maandag 7 maart 2022 begint) aan alle standhouders een web icoon met link naar de registratiepagina. Per aangeleverde beursbezoeker ontvangt de standhouder 0,1 communicatiepunt.
 • Omgerekend zijn deze ongeveer 300 euro per punt aan besteltegoed waard voor het Facilitair Journaal. Daarmee kunnen zij extra en gerichte communicatie aanschaffen voor aangeleverde bijdragen.
 • De werking van communicatiepunten geldt vanaf het moment van gebruik tot en met 31 december van het jaar van de editie, waarin de standhouder deelneemt aan de vakbeurs.