Home » Deelnemen » Kennismaken met de diverse vormen van standbouw » Unieke systeembouw voor duurzamere en minder dure stand

Unieke systeembouw voor duurzamere en minder dure stand

Aangezien een beursstand in geringere mate bijdraagt aan het succes van beursdeelname dan de standbemanning of de begeleidende communicatie kiezen veel deelnemers voor de goedkopere systeembouw. Naast een geringere prijs in vergelijking met houtbouw, oplopend tot wel twee derde minder, sluit systeembouw veel beter aan bij de duurzamere samenleving, omdat alle materialen hergebruikt worden, deze standbouw nauwelijks tot afval leidt en de stand tegen een (veel) geringere CO2-uitstoot gebouwd wordt.

Met de beschikbare materialen van systeemstandbouw kan tegenwoordig nagenoeg dezelfde unieke standuitstraling gerealiseerd worden als bij houtbouw. Het verschil is zelfs zó gering, dat de meeste bezoekers niet eens het verschil merken. En zij die zich dat wel realiseren, zullen in de tijdgeest van duurzaam denken waarschijnlijk meer waardering opbrengen voor een systeem- dan voor een houtbouwstand.

Externe systeemstandbouw

Op het gebied van systeembouw zijn er diverse systemen. De belangrijkste daarvan zijn de modulaire systeembouw en de trussbouw. Ook al verschillen zij sterk van elkaar, met hun uitstraling verzekert de deelnemer zich van een volwaardige stand, die de bezoekers zeker de juiste indruk van hun deelname geeft. De organisatie van de
Meer lezen

De twee belangrijkste vormen van systeemstandbouw zijn trussbouw en uniforme bouw.

Meer standbouw

Themastands

Individuele systeembouw

Unieke houtbouw

Beursthema’s in de editie 2024