Arbo als bewaking van een gezonde en veilige organisatie

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Maar naleving van de Arbowet is niet alleen wettelijk verplicht, maar biedt aan zowel werkgevers als werknemers ook de nodige voordelen, zoals een gezonde en veilige organisatie om in te werken, beperkte risicosituaties, beperking van ziekteverzuim en ongevallen.

Daarnaast biedt een goede Arbo de juiste begeleiding bij ziekte, geeft aan wat te doen bij gevaar en/of ongevallen en beschermt het medewerkers tegen intimidatie, agressie en/of geweld. Maar hoe moet dit nu allemaal worden geregeld? Waar vinden de bezoekers handvatten? Wie en hoe weten zij wat de wet voorschrijft? Welke verplichtingen zijn er? Wat houden een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in? Hoe stellen zij zulke plannen op? Hoe moeten zij een Bedrijfshulpverlening opzetten? Welke Arbo onderwerpen moeten zij in hun beleidsplan en huishoudelijk regelement opnemen? En hoe bewaken zij de naleving en van welke sancties kunnen zij daarbij gebruik maken?

Goede arbeidsomstandigheden beginnen met een risico-inventarisatie.