Het creëren van een veilige werkplek

Elke werkplek brengt risico’s met zich mee en hiertegen moet een werknemer worden beschermd. Welke arbeidsrisico’s kent uw bedrijf?

Om een beeld hierover te krijgen moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden uitgevoerd. Alles in beeld, maak dan een plan van aanpak. Voer het plan van aanpak uit en houd het actueel. Dit hele proces moet uitgevoerd worden samen met de werknemers. Het is een samenspel. Zo komen de arbeidsrisico’s en arbeidsomstandigheden per werksituatie goed in beeld en is de betrokkenheid en dus ook medeverantwoordelijkheid gewaarborgd. Ook moeten de medewerkers worden voorgelicht over gezond en veilig werken, hen instructies en onderricht geven zodat zij veilig kunnen werken en intern toezicht houden op de door u vastgestelde aanpak en de daarbij horende (gedrags)regels. Kort samengevat; alleen maar maatregelen treffen of goederen aanschaffen voor bijvoorbeeld ergonomisch werken is niet voldoende. De winst voor het bedrijf zal zijn een afnemend verzuim, minder ongelukken en productievere medewerkers. Heeft u een veilige werkplek?