De vele vormen van veiligheidsartikelen

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkplek voor zichzelf en zijn omgeving. De werkgever dient de middelen aan te bieden om dit mogelijk te maken.

De medewerker is echter ook zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en het gebruik van de aangeboden veiligheidsartikelen. Ook de gasten en bezoekers vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het gebouw. Het facilitair management is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid, daartoe behoren uiteraard ook de veiligheidsartikelen. Voorbeelden van veiligheidsartikelen: mondkapjes, oogbescherming, handschoenen, AED, verbanddoos, valbescherming en hoofdbescherming.

Anti-slip matten zijn een belangrijk veiligheidartikel.